Particulieren

Ook particulieren worden vakkundig bijgestaan door De RaetGever. Zowel op reguliere basis als op toevoegingsbasis (“pro Deo”). De RaetGever levert gedegen werk af van fatsoenlijke juridische kwaliteit. Maar belangrijker dan dat is onze persoonlijke relatie met elkaar. De telefoons hebben hier nummers. Cliënten niet. In De RaetGever vindt u uw huisadvocaat.

De RaetGever doet aan zinnig advies en gedegen procesvoering. En vanuit die optiek wordt naar uw zaak gekeken. Leg uw probleem voor en de eerste vraag zal zijn “wat wilt u nu precies bereiken?”. Pas dan kunnen we een keuze maken uit de mogelijke oplossingen. Elke keuze heeft zo zijn eigen voordelen én nadelen. Wat wilt u bereiken? Hoé gaan we dat bereiken?

De RaetGever heeft inmiddels ruime ervaring in de meeste rechtsgebieden. En als die ervaring ontbreekt, dan nemen we de opdracht simpelweg niet aan. U hebt al problemen genoeg. Dan wijzen we u de weg naar een kantoor dat u wel verder kan helpen. Omdat De RaetGever inmiddels al een ruime tijd actief is in de advocatuur, is er een ruim netwerk opgebouwd aan contacten binnen de relevante sectoren. Uiteraard ook binnen de advocatuur.

De dienstverlening van De RaetGever is ronduit redelijk. Het honorarium is behoorlijk concurrerend in de markt. En daarmee ontvangt u specialistenwerk, tegen een normale prijs. Bij De RaetGever is het advocatuur, niet advocaduur.

© 2020 De Raetgever