Pers

De RaetGever heeft met enige regelmaat zaken die in de belangstelling van de pers staan. De RaetGever houdt de vertrouwelijkheid tussen cliënt en de RaetGever als prioriteit. De RaetGever is dan ook zéér terughoudend met betrekking tot contact met de media. Kort gezegd: als u journalist bent en dit leest, dan vist u al achter het net. In voorkomende zaken worden persverklaringen afgelegd en verspreid. Als contact met de media is gewenst én de cliënt dit wenst, dan had u al óf een telefoontje, óf een persbericht ontvangen. De vertrouwelijkheid van de zaken wordt door De RaetGever uiterst serieus genomen.

Toch een vraag of een nobele poging wagen? De pers kan zich wenden tot De RaetGever via het emailadres: Pers@DeRaetGeverAdvocatuur.nl.

Verzoeken om informatie worden serieus genomen en zo spoedig mogelijk beantwoord. Bij geen reactie binnen 24 uur mag u gerust de conclusie trekken dat er Geen Commentaar is op uw vraag.

Journalisten die in algemene zin hun kennis van zaken en de procesgang willen verdiepen, worden hartelijk uitgenodigd om contact op te nemen op bovenstaand emailadres.

© 2020 De Raetgever