Privacyverklaring

Privacyverklaring De RaetGever Advocatuur

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De RaetGever Advocatuur verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van de diensten van dit kantoor en/of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Burgerservicenummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De RaetGever Advocatuur heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet worden beoordeeld of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders worden aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via administratie@DeRaetGeverAdvocatuur.nl. De informatie wordt dn zo mogelijk verwijderd.

Waarom de gegevens nodig zijn

De RaetGever Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Om contact met u te kunnen opnemen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren en/of door u gestelde vragen te kunnen beantwoorden.

Hoe lang gegevens worden bewaard

De RaetGever Advocatuur zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met derden

De RaetGever Advocatuur verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De RaetGever Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

De RaetGever Advocatuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

administratie@DeRaetGeverAdvocatuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij wordt u verzocht om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De RaetGever Advocatuur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

De RaetGever Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via administratie@DeRaetGeverAdvocatuur.nl.

Aanpassen privacyverklaring

De RaetGever Advocatuur behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

© 2020 De Raetgever